Boy,I'm gonna try so hard. - EP / 鈴木 雅之

4 Tracks / 2003-11-19 / J-Pop

  • Boy, I'm gonna try so hard.
  • 月の囁き
  • ランナウェイ(Brand New Soul Version) ~from LIVE EPIC25~
  • Boy, I'm gonna try so hard.(Instrumental)